Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ki kicsoda - névtár

Antal Alajos gépész * 1867. Jászárokszállás. 1891-ben szabadult fel, atyjával közösen dolgozott 2 garnitúra cséplőgéppel, 1915 óta önálló, 26 hold földön is gazdálkodik. Munkásságának tudható be, hogy Jászszentandrás, mely addig Szentandráspuszta volt, ma önálló község. A közs. képv. test. virilis tagja, rk. egyh. tanácstag, a testnev. bizotts. tagja - Felesége: Lörik Angela.

Aczél János apátplebános * Jászárokszállás. Az egri hittudományi főiskolát 1910-ben végezte. Az összes kath. egyesületek vezetője. (bővebben Városunk fontos személyei menüpont alatt)

Ágópusztai áll. el. iskola, 1924-ben létesült államsegéllyel. Az iskolához hozzáépítettek egy kiskápolnát, ahol istentiszteletet tartanak. Az iskola vezetője Lótos Ferenc tanító.

Bagi Emánuel földbirtokos * 1866. Jászárokszállás. 86 hold földjén gazdálkodik, elismert gazdatekintély. A közs. képv. test. vir. tagja - Gyermekei: János, Pál, Miklós és Etel.

Bagi István tejfiók vezető * 1915. Jászárokszállás. A tejipari szakiskolát Csermajorban végezte 1932-ben. Működött Nyiregyházán és Szolnokon; 1934 óta vezető Jászárokszálláson. Napi termelés 800 liter.

Bakos Dénes, vitéz, áll. el. isk. tanító * 1895. Gyergyóremete. Oklevelét 1915-ben Kolozsváron szerezte. Velencén volt 11 évig, 1923 óta Jászárokszálláson működik, 1924 óta vezeti a 6 holdas közs. faiskolát. - A 24. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült, 2 1/2 évig fogságban volt, mint hdgy szerelt le. I. o. ez. vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. 1924-ben avatták vitézzé. - Az Uri kaszinó, Gazdakör, Kath. legényegylet tagja. - Felesége: nemes Szalay Emma.

Balassa Jenő, Jászárokszálláson született zsidó családban, apja Schweiger Mátyás, anyja Schvarcz Anna. Gimnáziumi tanulmányai után a Budapesti Egyetem hallgatója, de az egyetemet 2 szemeszter után félbehagyva az Országos Színművészeti Akadémia növendéke lett, majd vándorszínésznek áll Lászy Vilmos társulatában 1882-83-tól. Vándorszínészként színészkedik vidéken 1896-ig. Az 1896-ban megnyitott a Vígszínháznak kezdettől fogva tagja 1925-ig. 1903-tól 1926-ig az Országos Színész­egyesület iskolájának tanára, illetve 1907-től 1919-ig igazgatója. Klasszikus és komikus szerepekben egyaránt kiváló, de elsősorban mégis beugrásaival mentett meg több előadást is. Ismert mesemondó is volt Basa bácsi néven. Jótékonysági tevékenységet is vállalt és részt vett a szocialista párt alapításában. Filmszerepei:Az utolsó hajnal magyar fekete-fehér némafilm, (1917) Három hét magyar melodráma, (1917); 99 (1918); Anna Karenina magyar néma nagyjátékfilm, (1918); A napraforgós hölgy (1918); A csodagyerek (1920); A 111-es (1920)

 

Ballagó Ferenc földbirtokos * 1879. Jászárokszállás. 1926 óta gazdálkodik önállóan 40 holdas birtokán, melyből 6 hold szerzett birtok. - A 68. gy. e. kötelékében részt vett a világháborúban. - Felesége: Szabó Juliánna, gyermekei: Ferenc, Irén, István, Margit és Tibor.

Ballagó Emánuel földbirtokos * 1876. Jászárokszállás Helységet ad tanyasi oktatáshoz. Később ő adományozza a Gyarokparti iskola számára szükséges földterületet saját birtokából. Felesége: Faragó Amália. 13 gyermeket neveltek fel.

Ballagó József földbirtokos * 1898. Jászárokszállás. Gépészipart tanult, atyjánál segédkezett. 1932 óta önállóan gazdálkodik 10 hold saját és 12 hold bérelt földön; cséplőgépe van, bércséplést is vállal. A világháborúban résztvett. - Felesége: Csikós Mária, gyermekei: Zoltán, Mária, Borbála, Katalin és Éva.

Barna József rőfös, fűszer- és vegyeskeresk. * 1884. Zaránk. Segéd volt Szolnokon, Jászárokszálláson és Törökszentmiklóson. Üzletét 1905-ben alapította. Az 5. h. husz. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, mint népf. hdgy szerelt le. Több helyi egylet tagja. - Felesége: Klein Berta, gyermekei: Sándor (mérnök), Hajnalka (Engel Istvánné), Margit (Schönfeld Józsefné).

Barócsy László okl. kőműves m. * 1894. Jászárokszállás. 1929-ben tett mesteri vizsgát Bpesten. Segéd volt u. ott, Kassán, Miskolcon, Szolnokon, Gyöngyösön. Ősrégi jász család sarja. 6 hold földje van. Az Ipartest. háznagya, a Közbirt. kör, Kath. legényegylet, Önk. tűzoltó test., Dalárda tagja. A világháborúban résztvett. - Felesége: Barócsi Viktória, gyermekei: László, Viktória, Miklós és Gyula.

Batta Emánuel közs. főbíró, földbirtokos * 1871. Jászárokszállás. 1910 óta önálló gazda 218 holdon, melyből 18 öröklött, 160 szerzett, 40 bérelt föld. Állattenyésztéssel is foglalkozik, az 1933. évi jászárokszállási kiállításon szarvasmarháival arany díszoklevelet nyert. Tkpt ig., Gazdakör vál., Iskola felügy. biz. és a Kaszinó r. tagja - Felesége: Szabó Mária, gyermekei: Béla, Emánuel, Alajos és József.

Bercsa János ny. cs. törzsőrmester * 1888. Hétbükk. 1913-ban került a csendőrséghez. Szolgált Hortobágyfalván, Szászsebesen, Jászberényben (a fogházban) és Jászárokszálláson. 22 évi szolgálat után vonult nyugalomba. Érdemkereszt (vit. szalagon) 12 éves szolg. kereszt tulajd. - Felesége: Fejes Amália, gyermekei: Irén, Ida, Imre, Livia és Lenke.

Bihary István királyi tanfelügyelő. Hivatalvezető.

Bordás Alajos szabó m. és ruhakeresk. * 1883. Jászárokszállás. 1898-ban szabadult fel, segéd volt Mosonban és Magyaróvárott; 1904 óta önálló, kész ruhákat árusít és mérték után készít. Harcolt az orosz és olasz fronton. Az Ipartest. s több helyi egy. tagja. - Felesége: Nagy S. Hermin, gyermekei: Hermina, Valéria és Béla.

Bordás Béla dr. magánorvos * 1896. Jászárokszállás. Oklevelét 1927-ben Budapesten szerezte. A bpesti Szt Rókus kórházban volt bejáró orvos, 1928 óta önálló Jászárokszálláson. Fog-, orr-, gége-, fülspecialista. Harcolt az orosz és olasz fronton, fogságba esett, 1919-ben tért haza, mint tart. hdgy szerelt le. Bronz vit. ér., K. cs. k. tulajd. - 5 hold földön gazdálkodik. A Csaba bajtársi egy. vezére. - Felesége: Bobák Mariska, fia: Béla.

Csalári Béla vegyeskereskedő * 1910. Jászárokszállás. 1926-ban szabadult fel, 3 1/2 évig volt segéd, 1929 óta önálló. Az Ipartest. és Keresk. kör tagja. - Felesége: Farkas Amália.

Csapó István főmolnár * 1867. Vezseny. 11 évig molnár és főmolnár volt Jászárokszálláson, 1901 óta a jászberényi Fecske-malom főmolnárja. - Felesége: Pihori Viktória, leánya: Mária (Vadkerti Jánosné).

Császár Elek áll. polg. isk. tanár * 1900. Kalocsa. Oklevelét 1924-ben Bpesten szerezte, 1924-től Salgótarjánban, 1926 óta Jászárokszálláson tanár. A cserkészcsapat parancsnoka, a közs. közkönyvtár őre, a Revíziós Liga helyi ü. v. igazgatója, népműv. előadó, a "Jászvidék" társszerkesztője. - Felesége: Buriss Anna, fia : László.

Császár Elekné, Buriss Anna áll. polg. isk. tanár * Bernece. Oklevelét 1924-ben Bpesten szerezte, 1925-től Szegváron, Siófokon, 1927-től. Nagytétényben, 1928 óta Jászárokszálláson tanár. A Tanár egy., Természettud. és a Földrajzi társ. tagja.

Csikós János földbirtokos * 1893. Jászárokszállás. 1924 óta önálló gazda, 8 hold földje, cséplőgépe és szeszfőzdéje van. A 13. husz. e. kötelékében harcolt az orosz, román fronton. A Közbirtokossági kör tagja. - Felesége: Csuka Mária, gyermekei: János, Mária és Katalin.

Csőkör Ferenc asztalos m. * 1893. Nagykároly. Segéd volt Nagykárolyban, Szatmárnémetiben, Nagyváradon, Bpesten, Gyöngyösön, 1920 óta önálló. - Az 5. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, megsebesült. Bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Az Ipartest., a Dalárda tagja. - Felesége: Szabó Erzsébet, gyermekei: György és Erzsébet.

Csuka Bálint földbirtokos * 1878. Jászárokszállás. Ősrégi nemes jászcsalád sarja, 1914 óta gazdálkodik önállóan 140 holdas birtokán. A közbirtokosság tagja. - Felesége: Báthor Piroska, leánya: Erzsébet (Pethes Istvánné), Fia: Béla; az I. o. ez. vit. é. tulajd., hősi halált halt.

Csuka Béla kéményseprő mester

Csuka Ignác földbirtokos * 1885. Jászárokszállás. Régi nemes család sarja, 1922 óta gazdálkodik önállóan 24 holdas birtokán. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba került. Közbirt. kör tagja. - Felesége: Molnár Franciska, gyermekei: Béla, Anna, Julianna és Marcella.

Demeter Ferenc ny. cs. törzsőrm. * 1888. Oláhdellő. 1913-ban lépett a csendőrség kötelékébe a kolozsvári kerületben, 1920-ban került Jászárokszállásra, mint h. őrsparancsnok, 1927-ben vonult nyugalomba. Eredményes nyomozásaiért több dicsérő oklevelet kapott. - Felesége: Juhász Ilona, 4 fia és 2 leánya van.

Dobos János vegyeskereskedő * 1900. Jászárokszállás. U. itt és Csányon volt segéd, 1922 óta önálló, 7 hold földje is van. - Felesége: Nagy Franciska, leányai: Mária és Irén.

Dozda János máv áll. felvigyázó * 1907. Kassa. 1927-ben lépett a Máv kötelékébe, szolgált Miskolcon, Egerben, Edelényben, Füzesabonyban, 1934 óta Jászárokszálláson.

Faragó József kötő- szövő m. * 1904. Jászárokszállás. 1926 óta önálló mester, az iparkiállításon dicsérő oklevelet nyert. Az Ipartest tagja. - Felesége: Márkus Margit, fia: József.

Faragó Lajos pék m. * 1906. Jászárokszállás. 1927-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, Vámosgyörkön, Salgótarjánban, Jászberényben, Székesfehérváron, Gyöngyösön és Nyiregyházán; 1930 óta önálló. Az Ipartest., Dalárda, Kath. legényegyl., Sütőmesterek központjának tagja.

Faragó Mór kereskedő * 1878. Dévaványa. 1898-ban szabadult fel, segéd volt Kecskeméten, 1908 óta önálló. - A világháború alatt a 68. gy. e. kötelékében szolgált. Az Ipartest. és Keresk. egy. tagja. - Felesége: Donáth Bella, gyermekei: János (orvos), Anikó (Keller Dezsőné).

Farkas Ferenc, balatoni, földbirtokos * 1866. Jászárokszállás. 1903 óta vezeti önállóan 175 holdas birtokát, melyből 135 hold öröklött, 40 hold szerzett. A közs. képv. test. vir., a Közbirtokosság tagja. - Felesége: Farkas Viktória, gyermekei: Imre, Ferenc, László (keresk.), István, Ilona, Erzsébet, Margit és Kató.

Farkas István, balatoni, földbirtokos * 1877. Jászárokszállás. 1914 óta önálló gazda, 112 holdas birtoka bérbe van adva. A Gazdasági kör, a Közbirtokosság tagja. Felesége: Rédei Amália.

Farkas Pál, balatoni, bankigazgató özvegye, Melegh B. Ilona. - Férje * 1880. Jászárokszállás. Közs. ellenőr volt, a Gyöngyösi Bank Jászárokszállási fiókjának könyvelője, 1926-tól igazgatója. - A 29. népf. gy. e. kötelékében harcolt a szerb fronton, a K. cs. k. tulajd. Volt közs. képv. test. és várm. thb. virilis tag, az Önk. tűzoltó egy. parancsnoka, Kaszinó pénztárosa, a Közbirt. elnöke. † 1932-ben. 70 holdas birtoka bérbe van adva. Gyermekei: Miklós, Pál, Zoltán, József és János.

Farkas Sándor, balatoni, földbirtokos * 1871. Jászárokszállás. Ősei - a családi hagyomány szerint - Bors vezérrel jöttek az országba s a mai Borsodmegyében telepedtek le, egyik őse 1600-ban jött Jászárokszállásra. A község egyetlen nemes polgára. Atyja halála után, 1930 óta gazdálkodik 30 holdas birtokán önállóan. - A Tejszöv. igazgatója és pénztárosa. - Felesége: Nagymihály Éva, gyermekei: Árpád, Gergely és Mária.

Ficzek Antal földbirtokos * 1890. Jászárokszállás. Ősei lengyel politikai menekültek voltak. A közig. tanf. Kassán végezte, Detken, Felsőszentgyörgyön, Jászapátiban, Jászjákóhalmán és Jászárokszálláson volt h. s. jző. 1921 óta 30 holdas ősi birtokán gazdálkodik, tenyészállatjaival a gyöngyösi kiállításon 1934-ben első díjat nyert. A Vadásztársaság elnöke, több lap cikkírója; nevéhez fűződik az u. n. "postaföld" visszaszerzése a közbirtokosság részére. - Felesége: Bobák Jusztin, fiai: Antal és Zoltán.

Friedrich Márton gabonakeresk. * 1872. Jászárokszállás. Atyja üzletében tanult, 1897 óta önálló kereskedő, gabonakereskedését 1921-ben nyitotta meg. - A világháborúban a 29. h. gy. e.-nél szolgált; a NEP választm. tagja. Gyermekei: Olga, Erzsébet, Margit, Anna, Sándor és Imre.

Füleki Bálint földbirtokos * 1879. Jászárokszállás. Ipart is űzött, az Ipartest. alapító tagja és közs. képv. test. tagja volt; a Tejszöv. egyik alapítója, ig. tagja és pénztárosa, a Gyöngyösi tkpt jászárokszállási fiókjának igazgatósági tagja. 27 hold földön gazdálkodik. - Felesége: Kovács Amália.

Fülöp Ödön áll. polg. isk. igazgató * 1895. Palánka. Oklevelét 1918-ban Bpesten szerezte. Palánkán, Gödöllőn, Újkécskén működött, 1923-tól Jászárokszálláson tanár, 1930 óta igazgató s az iskola 3 hold földjének gazdasági vezetője. - A 6. h. gy. e. kötelékében harcolt a román, orosz és olasz fronton. Arany érdemkereszt (kardokkal, vit. szallagon), K. cs. k. tulajd. A népműv. biz., el. isk. gondnokság, testnev. bizotts., közs. képv. test. tagja. Revíziós Liga helyi elnöke, TESz vál. tagja, rk. egyh. közs. gondnoka, rk. kerületi egyháztanácsos. - Felesége: Gombos Rózsa, gyermekei: Tamás, Mária és Ágnes.

Garics Balázs földbirtokos * 1884. Jászárokszálláson. 1907 óta gazdálkodik önállóan 72 holdas birtokán. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz és olasz fronton, megsebesült. Bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. A közbirtokosság tagja. - Felesége: Demény Anna, gyermekei: Balázs (gazdálkodó) és Anna.

Golkovszky Margit közs. óvónő * Szamosdob. Oklevelét 1922-ben Szatmárnémetiben szerezte. 1932-től helyettes, 1933 óta vezető óvónő Jászárokszálláson.

Gordos Péter p. ü. őri szemlész * 1894. Ada, 1912-ben lépett p. ü. szolgálatba, 1925 óta szemlész, 1930 óta vezeti a Jászárokszállási szakaszt. - A világháborút, mint p. ü. őr küzdötte végig. A háb. eml. érem tulajd. - Felesége: Majoros Julianna.

Görbe József tkpt főkönyvelő * 1858. Jászárokszállás. Ősrégi jász családból származik, atyja 48-as főhadnagy volt. 1877-ben a város szolgálatába lépett, adóellenőr s a IV. ker. jzője volt. 1885-től tkpt könyvelő, 1896 óta főkönyvelő. Az intézet megalapításában s annak fejlesztésében nagy része volt, közismert p. ü. tekintély. - Felesége: † Kleinmann Margit, fia: Ádám (közs. jző).

Görbe Sándor földbirtokos * 1886. Jászárokszállás. 1913 óta gazdálkodik 124 holdas birtokán, közben építőfakereskedő volt, 1922-ben birtokát bérbe adta. A Kaszinó vál., a Vadász társ. s több helyi egy. tagja. - Felesége: Csikós Gizella.

Gróf Géza ny. máv lakatos * 1867. Dénesfa Lakatosipart tanult, dolgozott Pápán, Sopronban, Bpesten a Schlick-gyárban s a káposztásmegyeri vízműveknél. 1893-ban került a Máv szolgálatába, az Északi főműhelyben csoportvezető volt; 1924-ben vonult nyugalomba. Felesége: Pittner Viktória.

Guba József csizmadia mester * 1878. Jászárokszállás. Segéd volt Cegléden, Gyöngyösön és Jászárokszálláson, 1901 óta önálló. - Harcolt a román és orosz fronton, megsebesült. K. cs. k. tulajd. Az lpartest. tagja. - Felesége: Szerző Angella, gyermekei: József, Alajos, Angella (Soós Alajosné), István és Béla.

Gulyás András kéményseprő m. * 1874. Jászárokszállás. Segéd volt Gyöngyösön, Jászárokszálláson, Törökszentmiklóson, Kunhegyesen, Makón és Pécsett; 1895 óta önálló. Az Ipartest., a Vadász egy., az Orsz. kéményseprőipartest. tagja. - Felesége: Faragó Erzsébet, gyermekei: Erzsébet (postakiadó) és László.

Gyila Ferenc, kisbarcsai, közs főjző * 1890. Déva. A közig. tanfolyamot Bpesten végezte. Petrillán volt jző gyak., s. jző és h. körjegyző. Kiutasítás után Jászberény város tanácsához volt beosztva. 1920-tól h. jző Jászárokszálláson, 1921 óta Jászfényszarú főjzője. 26 hold földön gazdálkodik. A Hitelszöv., a Hangya és a Levente egyes. elnöke. - Felesége: csernefalvi Sorbán Tekla, fiai: Barnabás és Ferenc.

Halász Gyula kereskedő * 1902. Jászárokszállás. Gyöngyösön tett érettségit, atyja üzletében tanult s azt 1934-ben átvette. - Felesége: Weisz Erzsébet.

Hegede István sütő m. * 1907. Gyöngyöshalászi. 1928-ban szabadult fel, segéd volt Gyöngyösön, Bpesten és Vácon, 1934 óta önálló. Az Ipartest. tagja. - Felesége: Nagy Anna.

Hegyessy Gyula, mezőhegyesi, nyug. máv előljáró * 1870. Karancskeszi. 1895-ben lépett a Máv kötelékébe a miskolci ü. v.-nél. 1924-ben vonult nyugalomba. - Felesége: Bellér Borbála, gyermekei: Zoltán és Margit.

Herczegh Sándor áll. polg. isk. tanár * 1905. Bpest. Oklevelét 1930-ban Szegeden szerezte, ez idő óta tanár Jászárokszálláson. Levente főoktató, a Testnev. biz. előadója. PLE ü. v. elnöke, Reviziós liga vál. tagja, az Orsz. tanáregy. tagja, a "Jászvidék" társszerkesztője.

Illés Mihályné közs. szülésznő * Jászárokszállás. Oklevelét 1911-ben szerezte Bpesten, azóta közs. szülésznő. Az Orsz. bábaszöv. tagja. Férje gazdálkodó, harcolt az orosz fronton, a K. cs. k. tulajd. - Gyermekei: Ferenc, József és Etel.

Imre József ny. cs. alhadnagy * 1874. Nagykolcs. 1899-ben lépett a csendőrség kötelékébe a kassai kerületben; 1902-ben már örsparancsnok volt, Tiszafüredről vonult nyugalomba 1929-ben. - Harcolt a román fronton. Bronz vit. érem, szolg. érdemkereszt tulajd. - Felesége: Nagy Emma, fia: Jenő.

Járossy Ferenc szőlőbirtokos * 1883. Késmárk. 16 évig volt tanító Jászárokszálláson, 8 évig a Nemz. hitelint. fiókigazgatója. 1927 óta foglalkozik 53 holdas birtokán szőlő termeléssel. - A 32. vadász zalj kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült. K. cs. k. tulajd. - Várm. thb. tag, Mezőgazd. érdekképv. jzője. - Felesége: Szele Anna.

"Jászvidék"

, keresztény irányú hetilap. Felelős szerkesztő: Magyar Béla, társszerkesztők: Császár Elek és Herczegh Sándor.

Kádár Béla órás, ékszerész és látszerész * 1911. Sarkad. 1928-ban szabadult fel, segéd volt Monoron, Budapesten és Jászárokszálláson, 1934 óta önálló. Az Ipartestület, a Kath. legényegylet tagja.

Kántor Zs. Lajos fűszer és vegyeskeresk. * 1887. Dés. 1905-ben szabadult fel, Kolozsváron volt segéd, 1911 óta önálló. Fajbaromfitenyésztéssel is foglalkozik, 3 hold földje van. - A 63. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, kétszer sebesült. Az Ipartest., Keresk. kör, Kaszinó tagja. - Felesége: Demény Anna.

Kaszab Béla Hangya szöv. ü. v. * 1910. Jászárokszállás. 1926-ban szabadult fel, segéd volt Jászárokszálláson és Alpáron, 1932 óta vezeti a Hangya szöv. jászárokszállási fiókját. Az Ipartest. Tűzoltó test. és Kath. legényegy. tagja.

Kaszab Emánuel magánzó * 1875. Jászárokszállás. Régi nemesi család sarja. Közs. főbíró, Nemz. Bank pénztárosa, az Áruforg. rt. egyik alapítója, pénztárosa, ü. v. igazg. volt, a Hangya szöv. alapító tagja. - Felesége: Czuderik Mária.

Kaszab János földbirtokos * 1871. Jászárokszállás. 1910 óta kezeli önállóan 67 holdas birtokát. Két fia halt hősi halált. A Birtokossági kör tagja. Felesége: Sedon Erzsébet, gyermekei: János (földbirtokos), Margit (Legény Józsefné), Jusztin (Szabó Lászlóné), Mária és Ilona.

Katona Gyula dr. magánorvos * 1885. Tarnamére. Oklevelét 1910-ben Bpesten szerezte, 1910/14-ben a dr. Herzl-féle Fasorszanatórium alorvosa volt. A 34. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, olasz, szerb fronton, mint tart. főorvos szerelt le. Koronás arany érdemkereszt, SL, Vöröskereszt II. o. kitünt. tulajd. A háború után telepedett le Jászárokszálláson. Rendelőjében Röntgen készülék, fogászati és quarz-fény kezelési berendezés van. 20 hold szőlője, van. Az Izr. hitközség elnöke, Tűzfoltó test. orvosa, a Kaszinó tagja. - Felesége: Ehrlich Kornélia, gyermekei: Vera és Mihály.

Kertész László gabonakeresk. * 1899. Szentes. A mezőturi ref. főgimnáziumot végezte 1916-ban, könyvelő, főkönyvelő volt Karcagon, Mezőturon és Jászberényben; itt 1928-tól, Jászárokszálláson 1933 óta önálló. - A 26. vadász zlalj kötelékében harcolt az olasz fronton. - Felesége: Hulpert Mária.

Kiss Miklós ny. cs. th. * 1888. Érkörtvélyes. A katonaságtól 1912-ben lépett át a csendőrséghez. A világháború alatt a román fronton harcolt; 6 évig volt örsparancsnok, 1924-ben vonult nyugalomba. A kommün alatt halálra ítélték. 2 hold földje van. Háb. eml. érem, mozg. és szolg. kereszt, dicsérő okirat tulajd. - Felesége: Kiffer Anna, gyermekei: Béla és Miklós.

Koller Andor dr. főszolgabíró

Klein Gábor kereskedő. A Klein Testvérek közkereseti társaság tagja. Részt vett a világháborúban. - Felesége: Friedrich Erzsébet, fia: György.

Klein Miksa keresk. A Klein Testvérek közkereseti társaság tagja; a világháborúban résztvett. - Felesége: Friedrich Olga, gyermekei: Magda és László.

Klein Testvérek kézműáru keresk. cég. 1921-ben alakult, mint társas cég, 1925-ben rt. lett, 1931-ben felszámolt s azóta Közkereseti társ. Tagjai: Klein Miksa, Klein Gábor és Schönfeld Barnabás.

Korcsmáros László kocsmáros * 1895. Csány. 1920-ban önálló kereskedő lett Jászárokszálláson, kocsmáját 1930-ban nyitotta. - A 10. h. gy. e. kötelékében szolgált a háború alatt. - Az Ipartest. tagja. - Felesége: Tiszárovits Margit, leánya: Mária.

Kormos József vendéglői ü. v. * 1880. Jászárokszállás. A kerékgyártó ipart tanulta, abban 1905-től önálló volt, 1908 óta a Kaszinó vendéglő üzletvezetője. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton. Az Ipartest., Kath. legényegyl. tagja. - Felesége: Péter Rozália, gyermekei: Mária és Ilona.

Koszta József ny. p. ü. főszemlész * 1876. Brassó. 1895-ben lépett a p. ü. őrség szolgálatába, 1922-től főszemlész s a helyi szakasz vezetője volt. 1926-ban vonult nyugalomba. - A háború alatt Fiuméban teljesített különleges szolgálatot. - Felesége· Szilveszter Julianna, gyermekei: Jolán és József.

Kovács Balázs földbirtokos * 1893. Jászárokszállás. Régi jász család sarja, 1920 óta gazdálkodik 32 holdas birtokán; az 1933. évi állatkiállításon 3 díjat nyert szarvasmarháival. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton, fogságba került. - Képv. test. virilis tag, a Közbirt., tűzoltó test. tagja. - Felesége: Kovács Mária, fia· Balázs.

Kovács László ny. áll. el. isk. tanító * 1864 Galgahéviz. Oklevelét 1887-ben Egerben szerezte. Ferences barát volt. 1887-től Jászárokszálláson szolgált megszakítás nélkül, 1922-ben vonult nyugalomba. Ez alkalomból a miniszter írásbeli elismerésben, a község nagy ünnepeltetésben részesítette. A gazd. isk.-ban is tanított 15 évig.

Kozma István dohánytőzsdés * 1891. Jászárokszállás. Szabómesterséget tanult, önálló is volt. - A 29. népf. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, súlyosan megsebesült, mint 50 %-os rokkant szerelt le. Seb. érem tulajd. Az Ipartest., Rokkant egy. tagja. - Felesége: Görbe Anna.

Kún Mihály nyug. p. és táv. ellenőr * 1872. Jászberény. Csendőrségnél szolgált 1898-tól 1906-ig. Egerben került a postához, 1920-ban vonult nyugalomba. - Felesége: Móczár Mária, gyermekei: Béla, Valéria és Anna. 

Ligeti József dr. plebános * 1902. Németújvár. A teológiát 1928-ban Bpesten végezte, u. itt avatták 1931-ben doktorrá. Káplán volt Kisvárdán, Miskolcon hitoktató Jászárokszálláson, 1933 óta alattyáni plebános. Az elemi isk. igazgatója, az óvódai népműv. biz. és a Stefánia szöv. elnöke, testnev. biz. tag.

Lipták János ny. máv főmozdonyvezető * 1876. Szombathely. 38 évig volt a Máv szolgálatában, 1928-ban baleset miatt nyugalomba vonult. - Felesége: Tóth Marcella.

Lótos Ferenc áll. el. isk. tanító * 1901. Görgényszentimre. Oklevelét 1921-ben Szegeden szerezte. Jászberényben működött 1 évig, 1924-ben helyezték Jászárokszállásra, az ágópusztai népiskolához. Leventeoktató, a pusztai népművelés vezetője. - Felesége: Szabó Anna, leányai: Magdolna, Erzsébet, Éva és Klára.

Magyar Béla közs. főjző * 1879. Jászárokszállás. A közig. tanf. 1901-ben Budapesten végezte. 1898-tól gyakornok Jászárokszálláson, 1901-től sjző Felsőszentgyörgyön, 1903-tól a. ü. jzö Jászjákóhalmán, 1909-től közig. jző, 1923 óta főjző Jászárokszálláson. - A háború alatt a jászárokszállási kisegítő kórházat vezette, vöröskereszt ezüst díszéremmel tüntették ki. Az Úri kaszinó, Levente egy., PLE, Testnev. biz. elnöke, a Birtokossági kör tagja, Ipartest. alapító tagja, Földmunka vállaló, Hangya szöv., Tkpt egy. rt. igazgatósági, a Jászsági hév. rt. felügy. biz. tagja, a "Jászvidék" felelős szerkesztője. - Felesége: balatoni Farkas Erzsébet, gyermekei: Tibor (sjző), István, Margit és Béla.

Mallár Sándor jászárokszállási főszolgabíró 1926k.

Márkus Alajos földbirtokos * 1867. Jászárokszállás. 1891 óta gazdálkodik önállóan; öröklött 15 holdját 82 holdra gyarapította. Volt közs. közgyám, tanácsos, közbirtokossági elnök, várm. thb. tag; jelenleg közs. képv. testületi virilis tag. - Felesége: Barta Marcella, gyermekei: Marcella, Alajos, Franciska, Sándor, István, Béla, Emánuel, Ignác, János, Mária és Imre.

Melegh-Bócsi Ferenc, nemes, földbirtokos * 1863. Jászárokszállás. Régi nemesi család leszármazottja. 125 holdas ősi birtokán gazdálkodik. Volt közs. irnok, közgyám, várm. thb. tag. Az Áruforgalmi rt. igazgatója, a Közbirtokosság biz., a Birtokossági kör vez. tagja. - Felesége: Taska Hermin, gyermekei: Ilona, Margit és Géza.

Melegh Sándor vendéglős * 1894. Jászárokszállás. Atyja birtokán gazdálkodott. 1921-ben alapította vendéglőjét. - A 68. gy. e. keretében harcolt az orosz és olasz fronton, súlyosan megsebesült, mint 50%-os rokkant szerelt le. 3 bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - 5 hold földön gazdálkodik. - Felesége: Pádár Marcella.

Menyhárt Pál kereskedő * 1887. Jászárokszállás. Gazdálkodott, 1924-ben nyitotta üzletét saját házában. - A 13. h. gy. ezred kötelékében harcolt az orosz, olasz, szerb fronton; bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Ipartestületi tag. - Felesége: Kaszab Terézia, gyermekei: Mária, Jusztina, Margit, Pál, Irén és Etel.

Móczár Andor, jászárokszállási, özvegye Faragó Ilona, földbirtokos. Férje * 1875. Jászárokszállás. 280 holdas birtokán gazdálkodott, harcolt az orosz fronton, fogságba esett, 1922-ben tért haza, mint tart. főhadnagy szerelt le; † 1928-ban. A Tűzoltó test. parancsnoka, Kaszinó tagja volt. Az özvegy 180 hold föld birtokosa, a Charitas elnöke, a Stefánia szöv. tagja.

Moskovitz Imre kereskedő * 1903. Jászárokszállás. Felszabadult 1917-ben, segéd volt Miskolcon, 1923-tól atyja üzletében segédkezett, 1932 óta önálló. Az Ipartest. tagja. - Felesége: Steinhof Berta.

Nemoda Alajos földbirtokos * 1880. Jászárokszállás. A Gyöngyösi bank rt. jászárokszállási fiókjánál volt 22 évig pénztárnok, 1931 óta gazdálkodik 70 holdas ősi birtokán. - A 29. népf. e. kötelékében harcolt a szerb fronton. A közs. képv. test. tagja, a Közbirt. kör jzője. - Felesége: Demény Mária, gyermekei: Erzsébet, Vilma, Amália és Alajos.

Nemoda József gazdálkodó * 1872. Jászárokszállás. 1906 óta gazdálkodik 7 holdas birtokán. - A 29. népf. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült. Bronz vit. érem tulajd. 1927 óta a község templombírája. Temetkezési testület elnöke, a Birtokossági s a Munkáskör tagja - Gyermekei: József, Amália, László, Mária, János, Anna, Erzsébet és Margit.

Neuwirth Gyula fűszer- és vegyeskeresk. * 1899. Hatvan. Középiskoláit Hatvanban végezte, u. i. 1918-ban szabadult fel, 1926 óta önálló. Az Ipartest., a Magy. vaskeresk. egy tagja. - K. cs. k. tulajd. - Felesége: Friedrich Anna, gyermeke: Ágnes.

Ocsovai Mihályné özv. vegyeskeresk. * Gyöngyöstarján. 1920-ban nyitotta üzletét saját házában. Férje máv üzemi altiszt volt. - Leánya: Ilona (Koszteczky Józsefné).

Oláh Béla cigánymuzsikus. A Fogadóban zenélt zenekarával.

Oláh József iparostanonc isk. igazgató * 1890. Jászárokszállás. Oklevelét 1911-ben Egerben szerezte. A helyi alszögi el. iskolában tanított, 1923 óta az iparostanonc isk. igazgatója. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett, 1920-ban tért haza. - Felesége: Tóth Jusztinia, leánya : Katalin.

Östreicher Henrik fűszer- és vegyes keresk. * 1866. Boconád. Középisk. végzett Hatvanban, hivatalnok volt, 1896 óta kereskedő.- A 29. h. gy. e. kötelékében résztvett a világháborúban. A Gyöngyösi bank vál., a jászárokszállási bankfiók igazgatósági, a jászárokszállási egyesületek rendes és pártoló tagja. - Felesége: Leitersdorfer Róza.

Papp József földbirtokos * 1884. Jászárokszállás. 157 holdas ősi birtokán gazdálkodik, fajállataiért elismerést kapott. Várm. thb., közs. képv. test. vir. tag, a Közbirtokossági kör elnöke, vezetése alatt épült az egyesülés székháza. - Felesége: balatoni Farkas Margit, gyermekei: Mária, József, Margit, Viktória, István és Jusztin.

Pádár Kálmán fölbirtokos * 1860. Jászárokszállás. 1886 óta önálló gazda 107 holdas birtokán. A gazdaságban 4 fia segédkezik, akik közül Kálmán és István harcolt a világháborúban. - Felesége: Pethes Marcella, fiai: Kálmán, István, Ignác és János.

Papp Ferenc földbirtokos * 1867. Jászárokszállás. 1911 óta gazdálkodik önállóan 106 holdas birtokán Ferenc fia segítségével. - Felesége: Móczár Amália, gyermekei: Ferenc, Erzsébet és Jusztina.

Pethes Alajos, ifj. földbirtokos * 1870. Jászárokszállás. Atyja mellett tanult, 1900 óta gazdálkodik 141 hold saját és 59 hold bérelt földjén; állattenyésztéssel is foglalkozik. - Felesége: Szlávik Julianna, gyermekei: Julia, Alajos, Erzsébet, Margit és Zitta.

Pethes Antal földbirtokos * 1876. Jászárokszállás. A géplakatos ipart tanulta, ebben dolgozott Bpesten. 1908 óta önállóan gazdálkodik 311 hold földjén, melyből 25 hold mintaszőlő; bércsépléssel is foglalkozik. A Szőlősgazdák orsz. egy., az Omge, a Jászárokszállási kaszinó és birtokos kör, a Jászberényi szőlősgazd. egy. tagja. - Felesége: Gulyás Anna, fiai: Antal és István.

Pethes Emánuel bércséplő * 1898. Jászárokszállás. Géplakatos ipart tanult, Szomolyán és Jászberényben volt gépész, 1930 óta bércséplő Pusztamonostoron. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült. II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k., seb. érem tulajd. A Bércséplők egy. tagja. - Felesége: Pethes Franciska, leányai: Ilonka és Magda.

Pethes Alajos vendéglős * 1899. Jászárokszállás. Középiskolát végzett, a községházán tisztviselő, 1921-től gabonakereskedő volt. 1931-ben nyitotta vendéglőjét. 10 hold földje van. Az Ipartest. Kath. legényegylet, Tűzoltó test., Dalárda, Közbirtokossági kör tagja. - Felesége: Bodócs Jusztina, gyermekei: Ilona és Borbála.

Pethes Balázs földbirtokos * 1864. Jászárokszállás. Ősrégi jász család leszármazottja. 136 holdas birtokán gazdálkodik. A Gyöngyösi bank r. t. fiókalapító tagja s elnöke, Közbirtokossági képv., Gazdakör biz., az Iskolaszék gondn. tagja. - Felesége: Tősér D. Franciska, gyermekei: Mária, Balázs, Sándor, Erzsébet, Anna, Lajos (gazdálkodó), Margit és József.

Pitner Jánosné özv. közs. szülésznő * 1886. Jászárokszállás. Oklevelét 1921-ben szerezte Bpesten, 1931-ig magán, 1931 óta közs. szülésznő; az Orsz. bábaegy. tagja. - Férje ácsmester volt, a szerb fronton hősi halált halt. - Gyermekei: Erzsébet (Szabó Lajosné) és János.

Polg. fiúiskola (állami) 1923-ban nyílt meg 4 osztálya van 6 tanerővel, 1 hittanárral; a növendékek száma, 140-150. Az iskola telkén lévő konyhakert a gazdasági gyakorlati oktatást szolgálja. Jelenlegi igazgató Fülöp Ödön.

Racskó Béla okleveles táncmester * 1894. Jászárokszállás. 1920-ban tett Bpesten táncmesteri vizsgát, azóta működik Jászárokszálláson. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román fronton. K. cs. k. tulajd. - Felesége: Tóth Erzsébet, gyermekei: Erzsébet, Katalin, Magdolna és Júlia.

Rédei Alajos földbirtokos * 1884. Jászárokszállás. 120 holdas birtokán gazdálkodik, ebből 70 öröklött, 50 szerzett. A gyöngyösi kiállításon lófogatával első díjat nyert, bikái közismerten első osztályú apaállatok. - A 68. gy. e. kötelékében, mint őrm. szakaszparancsnok harcolt a szerb, orosz és olasz fronton; résztvett Sabác elfoglalásában. 1917-ben olasz fogságba került, 1919-ben jött haza; bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Az Áruforg. rt. alapító-igazg. tagja, a Vámosgyörki közs. képv. test. vir. tagja. - Felesége: Farkas Mária, Gyermekei: Mária, Magda.

Rédei János földbirtokos * 1880. Jászárokszállás. 80 hold birtokán folytat gazdálkodást, főleg apaállatok tenyésztésével foglalkozik. Várm. thb. tag, a Gyöngyösi bank rt. fiókjának pénztárosa. - Felesége: Bobák Anna.

Rédei József földbirtokos * 1875. Jászárokszállás. Ősrégi jász család sarja. 1920 óta gazdálkodik önállóan 165 holdas birtokán, melyből 85 hold öröklött, 80 hold szerzett. A Közbirtokosság, a Kaszinó s a Kath. népszövetség tagja. - Felesége: Auré Marcella, gyermekei: József, Ilona és Amália.

Rédey Alajos kovács és géplakatos m. * 1879. Jászárokszállás. Bpesten ipariskolát, az állatorvosi főiskolán gyógykovács tanfolyamot végzett. Segéd volt Bpesten. 1904 óta önálló. Cséplőgépe van, saját földjén gazdálkodik is. - A IV. hadtest kötelékében szolgált mint tűzér 42 hónapig az orosz és olasz fronton. -. Az Iparosok és kereskedők körének alapító elnöke volt. - Felesége: Czékman Franciska.

Rk. egyház. Régi plebánia. Anyakönyve 1694 óta van. Kegyúr: a Jászárokszállási község. Szt Háromság tiszteletére szentelt temploma és 2 kápolnája van. Hívők száma: 13707.

Semegi Ernő fűszer- és vegyeskeresk. * 1900. Jászárokszállás. Cipészipart tanult, üzletét 1929-ben nyitotta. Az Ipartest., Keresk. kör, Tűzoltó test. Dalárda tagja. - Felesége: Pethes Amália, leánya: Amália.

Soós Antal szabó m. * 1881. Jászárokszállás. Gyöngyösön szabadult fel, segéd volt Debrecenben, Nagyváradon, Hajdúnánáson, 1907 óta önálló. - 1914-ben vonult be, az olasz fronton harcolt. - Az Ipartest. elnöke, NEP tagja, várm. thb. tag. - Felesége: Antal Marcella, gyermekei: Ilona, Sándor és Gyula.

Soós József kovács m. * 1913. Jászszentandrás. Hevesen szabadult fel, u. itt és Jászszentandráson volt segéd, 1932 óta önálló. Az Ipartest. tagja, 3 hold földje is van.

Schönfeld Barnabás kereskedő * Szécsény. 1921 óta a Klein Testvérek közkereseti társaság tagja - Felesége: Friedrich Margit, gyermekei: Márta és Ferenc.

Szabó Emánuel kalapos m. * 1873. Jászárokszállás. Segéd volt Budapesten, Hódmezővásárhelyen és Jászárokszálláson: atyja halála után átvette annak üzletét, azóta önálló. 15 hold földje is van. Közs. képv. test., Ipartest. és Tűzoltó test. tagja.

Szamosközi Sándor villanyszerelő * 1906. Szentes. Segéd volt Bpesten, Balassagyarmaton, Orosházán, Szegeden, Egerben, Gyöngyösön, 1933-tól az Eger-Gyöngyösvidéki villamos r. t. jászárokszállási vezetője volt, 1934 óta önálló villanyszerelő és műszerész. - Felesége: Taska Margit.

Szántó János kovács m. * 1887. Jászárokszállás. Segéd volt Szegeden, Debrecenben, Győrött, Pécsett, Komáromban, Esztergomban, Sopronban, Nyiregyházán, Kaposváron, Bpesten, 1908 óta önálló. A 4. árkász zlalj kötelékében harcolt az olasz, szerb, orosz fronton, 3-szor sebesült. K. cs. k. és seb. érem tulajd. - Felesége: Muzslay Ilona, gyermekei: Endre, Mária, László, János, Lajos, Julianna és Erzsébet.

Szántó József földbirtokos * 1889. Jászárokszállás. 1926 óta gazdálkodik önállóan 12 holdas birtokán. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a román és orosz fronton, 3-szor sebesült. - Felesége: Kóczián Mária.

Szántó Sándor kerékgyártó m. * 1893. Jászárokszállás. Helyben tanult, 1920 óta önálló. - A 4. h. husz. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton; bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. 3 hold földje is van. Ipartest. tag. - Felesége: Kaszab Angella, gyermekei: Sándor és Katalin.

Takács András közs. belrendőr-tanácsnok * 1863. Jászárokszállás. Ősrégi jász család sarja. 1888 óta kezeli önállóan 10 holdas birtokát, 1915-től közs. szállásbiztos, 1923 óta belrendőr-tanácsnok. - Felesége: Szörző Anna, leánya: Mária (Tóth Alajosné).

Thiel Bernát áll. el. isk. igazgató * 1887. Felsőlehota. Oklevelét 1909-ben Losoncon szerezte. Jászberényben 5 évig, 1918-tól Jászárokszálláson, 1925-től a külterületi iskolák, 1931 óta az alszögi Szt Imre isk. igazgatója. - 1914-től a 71. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megbetegedett, segéd szolgálatos őrm. lett. - A Kaszinó és több kult. egy. tagja. Pedagógiai szemináriumokban tartott előadásaiért több kitüntetésben részesült. - Felesége: Szántó Bianka, fia: Miklós.

Tolonich József közs. főjző * 1890. Jászfelsőszentgyörgy. A közig. tanfolyamot 1912-ben Kassán végezte. Gyakornok és s. jző volt Jászjákóhalmán, h. a. ü. jző Jászárokszálláson, a. ü. jző Jászdózsán, h. főjző Jászfényszaruban, ismét a. ü. jző Jászdózsán, 1923 óta főjző Jászjákóhalmán. 3 1/2 hónapig harcolt a szerb fronton. K. cs. k., háb. eml. érem tulajd. ÖTT parancsnok, járási tűzrend. felügyelő, a Közs. tkpt igazgatója, a Testnevelési tanács, a Hangya felügy. biz., Vörös kereszt egyl., PLE, rk. iskolaszék elnöke, Stefánia szöv., Rev. liga igazgatója. - Felesége: gyulai Gaál Györgyike, leánya: Éva.

Torba Ferencné, közs. jző özvegye, áll. tanító * Jászárokszállás. Oklevelét 1913-ban Kassán szerezte. Tanított Orgoványon, Nyúlhegyen, Piliscsabán, Pestujhelyen, 1922 óta Jászárokszálláson. 36 hold földje van. Férje 1918-tól volt Jászárokszálláson közs. jző; † 1932-ben. - Gyermekei: Éva és Levente.

Tóth Alajos közs. pénztárnok * 1880. Jászárokszállás. Atyja mellett gazdálkodott, 1911 óta önállóan vezeti 25 holdas birtokát. 1920 óta közs. pénztárnok. - A 29. h. gy. e. kötelékében szolgált 1914/17-ben Több helyi egy. vezetőségi tagja - Felesége: Ferenc Angela.

Tóth Sándor úri szabó m. * 1895. Jászárokszállás. 1911-ben szabadult fel, segéd volt Egerben és Bpesten, 1921 óta önálló. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton. Az Ipartest. alelnöke, a Dalárda tagja. - Felesége: Buday Ilona, gyermekei: Sándor, Ilona és Mária.

Tóth Antal földbirtokos * 1875. Jászárokszállás. 1912 óta gazdálkodik önállóan. 34 hold öröklött birtokát 44 holdra gyarapította. 1913 óta közs. képv. test. tag. 1920-tól másod-bíró, 1929 óta főbíró. Ez idők alatt létesültek a községben: 4 elemi iskola, csendőrlaktanya, orvoslakás, a kibővített közs. vendéglő s a templom híressé vált freskói. - A Kath. kör elnöke. - A 20. tüz. e. kötelékében harcolt a szerb és olasz fronton. - Felesége: Terjék Anna, gyermekei: Anna, Erzsébet és Mária.

Tóth István fűszer- és vegyeskereskedő * 1899. Jászárokszállás. 1915-ben szabadult fel, segéd Gyöngyösön és Jászárokszálláson volt, 1922 óta önálló. Harcolt az olasz fronton. Az Iparosok és kereskedők köre, a Dalkör tagja. - Fia: István.

Tóth Lajos vendéglős * 1893. Jászárokszállás. A kőműves ipart tanulta, önálló volt 1920/24-ben. 1925 óta bérli a közs. csárdát. 1930 óta bérautófuvaros is saját kocsiján. - A 4. hidász zalj. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, fogságba esett. 2 II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Az Önk. tűzoltó test. pénztárosa, a NEP tagja. - Felesége: Bobák Margit, leánya: Margit-Mária.

Tősér D. József ifj. gazdálkodó * 1886. Jászárokszállás. 1925 óta gazdálkodik önállóan 13 holdas birtokán. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton, megsebesült. - Közs. tanácsnok, a közp. Kath. kör, NEP tagja. - Felesége: Bobák Mária, gyermekei: Gizella, Mária, Ilona, Alajos és Sándor.

Tűzkő János szűcs m. * 1893. Jászárokszállás. Ősrégi jász család sarja. 1909-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, 1921 óta önálló, jó hírnevű iparos. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a román és olasz fronton. Ipartest. tag. - Felesége: Tassér D. Mária, gyermekei: Gyula és Irén.

Weil Andor Dr. fog és szájbetegségek orvosa. Rendel a Smóling-féle házban

Weiszmann Pál tkpt vezérigazgató * 1893. Jászárokszállás. Felsőkeresk. iskolát végzett Bpesten, atyja épületfa kereskedésében működött, ennek és a Faragó Antal-gőzmalom tulajdonosa. 1930-óta a Jászárokszállási tkpt egyesület r. t. vezérigazgatója. - 1914-ben bevonult a 68. gy. e.-hez, 1917-ben szabadságolták. Az Izr. hitközség alelnöke, a Kaszinó tagja, a közs. képv. test. vir. tagja. - Felesége: Schwarz Margit, gyermekei: Judit és Péter.

Voloncs Ferenc, kézdiszentléleki, vitéz, áll. el. isk. tanító * 1894. Kézdiszentlélek. Oklevelét 1914-ben Csiksomlyón szerezte. 1920 óta tanít a jászárokszállási közp. el. iskolában. - A 24. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és román fronton, mint tart. főhdgy szerelt le. I. és II. o. ez. vit., háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. 1924-ben avatták vitézzé. - A PLE tagja, 8 évig leventeoktató volt. - Felesége: altorjai Bodó Ilona (tanító).

Zingay Kornélia m. kir. postamester * Jászberény. Oklevelét 1914-ben Bpesten szerezte. Abádszalókon gyakornok és kiadó, Szurdukon és Sárbogárdon kiadó volt. 1915-től Jászárokszálláson helyettes. - 1913 óta kinevezett postamester. A Stefánia szöv., a MANSz tagja.

Zsorschitz Ferenc úri és hölgyfordász * 1898. Budapest. 1916-ban szabadult fel, Bpesten és Huszton volt segéd, 1928 óta önálló, 3 alkalmazottat tart. A debreceni Keresk. és iparkamarától elismerő oklevelet kapott; az Ipartest., Dalárda, Tűzoltó test., Kath. legényegylet tagja. - Felesége: Faragó Anna.

 

 

A JÁSZKUN KERÜLETEK NEMESI ARANYKÖNYVE (Jászárokszállás).

 

 

 

A jászkun kerületekben 1803 november 7-én, 1804 március 14-én és 1805 június 19-én megtartott nemesi összeírásokon igazolt nemesek nyilvántartásában az előbb felsorolt családokon kívül közelebbi megjelölések nélkül, a következő feljegyzések szerepelnek:

Mercse László aradi, János pesti, Konstantin és György kecskeméti, Demeter árokszállási lakosok és testvérek. (Bej. 1847. december 14-én, 3225. sz. alatt, Árokszálláson.) 8. o.

Szepesi = Szabó István, Ferenc és József. (Árokszállás.) 7. o.