Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szervezetek, egyesületek listája

Szervezetek, egyesületek 1956-ig

- ÁGÓI AGRÁRIFJÚSÁGI KATHOLIKUS LEGÉNYEGYLET Elnök: Makó Ferenc, Szántó Sándor, Titkár: Dobos László, Jegyző: Csordás Sándor, Pénztárnok: Páll József, Megalakult: 1939. III. 5.

- Jászárokszállási Korcsolyázó Egylet 1882


- SZENT CECÍLIA KÓRUS

- BIRTOKOSSÁGI KÖR JÁSZÁROKSZÁLLÁS 1893-ban alakult, akkori elnöke Móczár József, jegyzője Nemoda Ignác volt. 600 taggal és saját székházall rendelkezik, melyre emeletet huznak. Hogy művelt és képzett gazdaembereket képezzen, több évben is téli tanfolyamot tart, ahol a gazdaifjak a jászberényi m. kir. mezőgazdasági iskola tanárainak előadásait hallgatják, a tanfolyam vezetője Vajna István igazgató. 1934-ben 2 félévből álló gazdasági szaktanfolyamot rendeztek, előadói a tanárok s a község erre megfelelő közéleti férfiai. Elnök Papp József, alelnök Tóth Ferenc, jegyző: Nemoda Alajos, pénztáros Kókai Lajos, könyvtáros Pethő Géza, háznagy Tóth Sándor.

- CSÖRSZÁROKI GAZDAKÖR Elnök: Ferencz Ignác, Alelnök: Ferencz Bálint, Jegyző: Antal Alajos, Pénztárnok: Czakó József, Megalakult: 1933. IV. 30. Feloszlatva: BM I. 399/2/1949.

- DALKÖR Elnök: Csáki Béla, Alelnök: Vojtahovszky Ferenc, Titkár: Papp Árpád, Jegyző: Papp Károly, Karnagy: Racskó János, Megalakult: 1926. II. 22. Tagok száma 32. Feloszlatva: BM 5633-22/1 1951. VI/5.

- ÉPÍTŐMUNKÁS SZÖVETSÉG HELYI CSOPORTJA Elnök: Tóth Ferenc és Nagy P. Balázs, Jegyző: Antal József, Pénztárnok: Nagy Ignác, Megalakult: 1936. Feloszlatva: 1942. 18103/42. végzés

- FÖLDMUNKÁSOK VÁLLALKOZÓ SZÖVETKEZETE Elnök: Garics Alajos, Alelnök: Aczél József, Könyvelő: Tálas Ernő, Pénztárnok: Dobos Béla, Megalakult: 1922. III. 5.

- GAZDAKÖR Elnök Bordás Sándor, Alelnök Pethes János, Jegyző: Tőzsér Bálint, Pénztárnok: Melegh B. Antal. Megalakult: 1931. V. 14. Tagok száma: 41. Feloszlatva: BM I. 27/V-1950

- IPARTESTÜLET Elnök: Soós Antal, Alelnök: Tóth Sándor, Papp Károly, Jegyző: Raffai Ferenc, Pénztárnok: Fekete Ferenc, Megalakult: 1910. IX. 4. Tagok száma: 331 fő, Feloszlatva: BM 20044/3/1949. alispán 23323/1949.

- IPARTESTÜLET BÉKÉLTETŐ BIZOTTSÁG Elnök: Magyar Béla, Alelnök: Nemoda József, Jegyző: Soós Antal, Pénztárnok: Szabó János, Megalakult 1924.

- IPAROS OLVASÓKÖR Elnök: Noltész István, Jegyző: Faragó László, Megalakult: 1891.

- IZRAELITA HITKÖZSÉG Elnök: dr. Donáth Lipót, Alelnök: Leitersdorfer Gyula, Jegyző: Danzinger Zsigmond, Megalakult: 1926. V. 2. Tagok száma 165 fő.

- JÁSZÁROKSZÁLLÁSI "Csaba Vezér" BAJTÁRSI EGYESÜLET 120 tagja van, 3 törzsből Vezértörzs (nős férfiak), Csörszvezértörzs (nőtlen ifjak) Boldog Margit törzs (hajadonok), Magister: dr. Czettler Jenő, patronus: dr. Koller Andor, vezér: dr. Bordás Béla.

- JÁSZÁROKSZÁLLÁSI TAKARÉKPÉNZTÁR (Tkpt) EGYESÜLET R.T. 1884-ben alakult, 1933 évi vagyonkezelése cca 650.000 P, nyeresége 3300 P volt. Igazgatóság: Weiszmann Pál vezérig, Batta Émán, ü. el. Faragó Antal, Farkas János, Friedrich Márton, Görbe József, dr. Katona Gyula, Magyar Béla, Nagy Rezső, Papp József és Pádár Kálmán. Főkönyvelő: Görbe József. Könyvelők: Faragó Irén és Bobák Antal, pénztárnok: Tóth Ferenc, ellenőr: balatoni Farkas Ákos, hiv. segéd: Faragó András.

- ORSZÁGOS FRONTHARCOS SZÖVETSÉG JÁSZÁROKSZÁLLÁSI CSOPORTJA Elnök: vitéz Voloncs Ferenc emléklapos százados, Társelnök: Nemoda József emléklapos hadnagy, Pénztárnok: Rédei Alajos, Megalakult: 1937. V. 9.

- KATHOLIKUS LEÁNYKÖRÖK SZÖVETSÉGE HELYI CSOPORTJA Elnök: Demeter István, Titkár: Zsilinszky Benita, Megalakult: 1943. XI. 21. Tagok száma 27 fő.

- KERESKEDELMI KÖR Elnök: Leitersdorfer Gyula, Alelnök: Bagi Lipót, Titkár: Östeneicher Henrik, Jegyző: Strasser László, Megalakult: 1928. III. 11.

- KÖZSÉGI HORTHY BIZOTTSÁG

- MAGYAR GALAMBSPORT EGYESÜLET Megalakult: 1951. VI.19.

- MAGYAR VÖRÖSKERESZT FIÓK Elnöknő: özv. Móczár Andorné, Elnök: dr. Hudomel József, Alelnök: Magyar Béláné, Titkár: Janich Vilma, Jegyző: Friedrich Ferenc, Pénztárnok: Tóth Alajos, Megalakult: 1934. XII. 13.

- MÉHÉSZ KÖR Elnök: Thiel Bernát, Alelnök: Soós Péter Pál, Titkár: Ficzek Antal, Jegyző: Szabó Miklós, Pénztárnok: ifj. Reményi Sándor, Megalakult: 1941. XI. 1., Tagok létszáma: 66 fő. Feloszlott a BM 5644-232/21951. rendelete alapján.

- KASZINÓ EGYESÜLET Elnök: Magyar Béla, Alelnök: dr. Hudomel József, titkár: Nemoda József, Jegyző: Magyar Tibor, Pénztárnok: Friedrich Ferenc, Megalakult: 1886. Tagok száma: 68 fő

- KATHOLIKUS LEGÉNYEGYLET Egyház elnök: Aczél József esperes plébános, Jávorszky János káplár, Világi elnök. Papp Károly, Dékán: Kaszab Sándor II.Dékán: Kiss Pál, Jegyző: Ivony László, Pénztárnok: Bordás János, Megalakult: 1932. III. 27.

- KISKERESKEDŐK EGYESÜLETE Elnök: Nagy Alajos, Alelnök: Budai János, Titkár: Papp Oszkár, Pénztárnok: Semegi Andor, Megalakult: 1949. II. 7.

- KISIPAROSOK ORSZÁGOS SZABADSZERVEZÉSE Elnök: Szabó Ignác, Titkár: Görbe Emánuel, Jegyző: Kiss Imre, Pénztárnok: Sebestyén Géza, Megalakult: 1950. II. 10., Feloszlatva: 9154-250/2/1952 BM rendelet alapján.

- ÉPÍTŐMUNKÁSOK ÖNKÉPZŐ EGYLETE Elnök: Bodor Ignác, Megalakult: 1904.

- JÁSZÁROKSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE CSÉPLŐGÉP-TULAJDONOSOK IPARTÁRSULATA Elnök: Pléh János, Jegyző: Kormos Imre, Megalakult: 1907.

- IFJÚSÁGI ÖNMŰVELÉSI EGYESÜLET Elnök: Nagy Ferenc, Titkár: Oláh József, Megalakult: 1912.

- ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET Parancsnok: Nemoda József, Alparancsnok: Szabó János, Titkár: Donáth Jenő, Pénztárnok: Pethes Ignác, Megalakult: 1891. XII. 21 Tagok száma: 35 fő.

- POLGÁRI LÖVÉSZEGYESÜLET Ügyvezető: Fülöp Ödön, Elnök: Magyar Béla, Alelnök: Papp József, Titkár: Friedrich Ferenc, Mohácsi László, Pénztárnok: Tóth Alajos, Megalakult: 1930. II. 17.

- SÖRIPARI MUNKÁSOK SZÖVETSÉGE HELYI CSOPORTJA Elnök: Barócsi Lajos, Alelnök: Szántó Emánuel, Jegyző: Palla András, Pénztárnok: Fodor Ferenc, Megalakult: 1936. X. 6.

- VADÁSZTÁRSASÁG Elnök: Móczár Sándor, Jegyző: Faragó Lajos, Vadászmester: Nemoda József, Pénztárnok: Rédei Émán, Megalakult: 1932. IV. 30. Tagok száma 18 fő.- Csaba vezér bajtársi egyesület

- JTC - KLESO